Styrelsemöte 17 mars 2022

Nästa styrelsemöte äger rum torsdag 17 mars 2022. Inför varje beslutsmöte träffas en beredningsgrupp som granskar och diskuterar ansökningarna och återkoppla via leaderkontoret till sökanden om något behöver kompletteras. Beredningsgruppsmötena ligger ca 3 veckor...