Covid-19 och lokalt ledd utveckling

Med anledning av coronavirusets spridning i Sverige och världen förändras allas vår vardag. Vikten av samverkan och lokalt ledd utveckling blir än mer tydlig och från Leader Stockholmsbygds sida har vi sammanställt information och tips kring hur ni som driver...