Möja natur- och kulturstig

Projektägare: Möja turistförening

Möja är en levande skärgårdsö med ca 225 bofasta i yttre mellanskärgården. Ön har vacker varierande skärgårdsnatur med både insjöar, skog och naturreservat, året runt öppen affär, krogar och vandrarhem samt kyrka, skola, museer och dansbana. Möja har ca 15 000 besökande turister per år och har stor potential att öka antalet besökare då det finns goda kommunikationer dit.

Möja turistförening är en central resurs för utvecklingen av öns besöksnäring i nära samarbete med Möjaskärgårdens Företagarförening, Möja Idrottsförening och Möja kulturella ungdom. Möja turistförening röjer och hålla två naturstigar snitslade. Den längre genom Björndalens naturreservat från byn Ramsmora till byn Hamn, och vidare på landsvägen runt ön, totalt ca 12km. En kortare stig startar vid dansbanan i Berg och går genom skogen till strutsfarmen i Löka totalt ca 3km. Skogen är en av Möjas stora tillgångar, och relativt lättillgänglig med insjöar och fina möjligheter till promenader och naturstigen är mycket uppskattad av boende, ”fritidsfolket” och turister.

I skogen kring insjöarna finns en del sanka partier (periodvis översvämmade) som behöver spångas för att stigen ska vara tillgängliga året runt. Längs stigen kan informationstavlor med informationstext om både natur, kultur och historiska sevärdheter öka besökarens upplevelse och naturstigens attraktion. Utöver den unika naturen med urskog, berghällar och djurliv, passerar även stigen kulturhistoriska platser såsom
”ryssugnar” från rysshärjningarna 1719, samt öns samtliga byar. Informationen ska presenteras på svenska och engelska, och vända sig till både barn och vuxna.

Projektets övergripande syfte är att stärka öns besöksnäring genom att skapa fler attraktioner på Möja. Projektet ska tillgängliggöra öns unika natur och informera om skärgårdens spännande kultur och historia.

Projektnamn: Möja natur- och kulturstig
Sökande: Möja turistförening, 8024128582
Journalnummer: 2017–4790
Insatsområde & fond: n attraktiv bygd att besöka & Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 224 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet är väl förankrat hos berörda aktörer och bidrar till leaderområdets målsättningar avseende besöksnäringen genom att utveckla ett attraktivt besöksmål. LAG ser även en god förankring och samverkan i projektet samt en tydlig delaktighet hos unga via det samarbetet som projektet har med skolan. Naturstigen är idag en tillgång för öns boende och besökare. Genom att anlägga spångar längs stigens sanka partier ökar tillgängligheten under årets samtliga månader, vilket anses leda till mervärden som främjar ökat företagande och arbetstillfällen.
Finansiering: Projektstöd 160 518 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 79 062 kr