Marknadsföring för Skärgårdsturnén

Projektägare: Skärgårdsturnen AB

Projektet syftar till att attrahera fler nya besökare till sommarens skärgårdsturné vilket gynnar både lokalt närings- och föreningsliv som sökanden.

Med hjälp av bra marknadsföring i både lokal, dags- och kvällspress, sociala medier samt via lokala kundnät ökar förutsättningarna för att den besökande publiken blir allt större. På sikt ska turnén kunna genomföras även utanför högsäsong med positiva effekter inte minst för lokalt näringsliv i skärgården.

Projektnamn: Marknadsföring för Skärgårdsturnén
Sökande: Skärgårdsturnen AB
Journalnummer: 2016-7275
Insatsområde & fond: En bra bygd att besöka & Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 225 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet bidrar till leaderområdets målsättningar genom att öka antal nya besökare till Stockholms skärgård. Tydlig samverkan med berört förenings- och näringsliv innebär att även de lokala aktörerna gynnas av att turnén marknadsförs väl och med sikte på personer som ännu inte har besökt skärgården. Bred marknadsföring som ger många besökare lägger en grund för att långsiktigt kunna arrangera skärgårdsturnén även under vinterhalvåret. Att främja besöksnäringen utanför högsäsong är ett uttalat mål i Leader Stockholmsbygds utvecklingsstrategi.
Beslut / Finansiering: Projektstöd 99 316 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 42 563 kr