Camp Sågen

Projektägare: Ö-Rätt AB

På Svartsö i Stockholms skärgård satsar Vi Unga Öbor tillsammans med ett företag på att skapa en unik anläggning där ungdomar, bofasta och besökare kan träna och umgås. De flesta ungdomar i området bor på olika öar vilket gör att det är svårt att träffas efter skolan. Det saknas en bra mötesplats med ett litet utbud av olika aktiviteter som kan vara ett ställe för ungdomarna att vara på under fritiden.

Det saknas en bra mötesplats även för övriga boende eller för besökare där man kan träna i alla väder och umgås. Besöksnäringen i skärgården är mycket säsongsbetonad med många besökare på sommaren, och det behövs fler besöksanledningar året runt. På ön finns bl.a. Svartsö Norra Skärgårdshotell och vandrarhem som kan få fler besökare om det finns attraktiva aktiviteter oberoende av väder och utetemperatur.

Träningslokal och ungdomsgård anläggs i en gammal såg. Det unika med projektet är inte bara den speciella miljön för lokalen utan också planen att låta föreningen Vi Unga Öbor administrera och sköta Camp Sågen efter projektets slut. Lokalen erbjuder därmed inte bara en attraktiv plats att samlas på Svartsö utan ger ungdomarna möjlighet att prova på att ha ansvar för anläggningen med allt det innebär från ekonomi, bokföring, underhåll, marknadsföring. I Vi Ungas nya avdelning ”Camp Sågen” kommer det också sitta vuxna som hjälper till och stödjer ungdomarna i administrationsarbetet, om behovet finns.

Motivering: Projektet är väl förankrat hos berörda aktörer och bidrar till leaderområdets målsättning avseende en attraktiv bygd att besöka genom att etablera en ny mötes- och träningslokal som blir en attraktion för både boende och besökare.
Vi Unga Öbor ingår i projektorganisationen och kommer att ta över ansvar för lokalen efter projektslut vilket gör satsningen extra intressant. Medverkande ungdomar kommer att få ovärderliga erfarenheter tack vare genomförandet av projektet och förberedelse för att ansvara för drift av anläggningen efter projektslut. Projektet kommer ge bygden fler besöksanledningar vilket gynnar det lokala näringslivet och kan på sikt skapa mervärden som är positiva för ökat företagande.

Läs mer

 

Projektnamn: Camp Sågen
Sökande: Ö-Rätt AB, 5569984478
Journalnummer: 2018–390
Insatsområde & fond: En attraktiv bygd att besöka & Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 260 poäng (avslagsnivå 200 p)
Beslut / Finansiering: Projektstöd 339 780 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 167 354 kr, Egen privat finansiering 400 000 kr.