Kulturplats Pilhamn

Projektägare: Ingarö Hembygdsförening

Vid Ingarö Kyrka ligger Pilhamn, ett område av kulturhistoriskt riksintresse. Här finns Museet (Gula huset), Klockaregården, Kulturladan och Sockenstugan som förvaltas av Ingarö Hembygdsförening. I detta projekt tar Ingarö Hembygdsförening ett steg mot sin vision att tillsammans med vänföreningar skapa Kulturplats Pilhamn, en mötesplats för människor, kultur och natur.

Projektet omfattar tre delar och påbörjar processen genom att utveckla en lämplig organisationsform för de samverkande aktörerna. Ett konkret, gemensamt pilotprojekt blir att skapa en båtplats där sjöscouterna kan erbjuda i första hand barn och ungdomar men även vuxna att färdas med kanot eller eka längs den gamla farleden genom Kolström. Som en tredje del i projektet kommer föreningen att skapa riktlinjer för ett enhetligt och pedagogiskt skyltprogram som kan ligga till grund för produktion av fysiska informationsskyltar såsom vägvisare, natur- och kulturinformation vid olika platser/vägar, natur- och kulturstigar, samt olika verksamheter och aktiviteter.

På sikt förväntas projektet bidra till fler föreningar som engagerar sig och bedriver verksamhet inom området, att områdets öppettider har ökat och att på Kulturplats Pilhamn möts människor i olika åldrar och med olika kulturell bakgrund. Här möter historien samtiden och platsen genomsyras av aktiviteter för en hållbar framtid.

Projektnamn: Kulturplats Pilhamn
Sökande: Ingarö Hembygdsförening, 802412-4102
Journalnummer: 2016-5155
Insatsområde: En bra bygd att bo och verka i
Fond: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Bedömning: 239 poäng (avslagsnivå 200 p)

Motivering: Projektet ligger väl i linje med leaderområdets utvecklingsstrategi som lägger stor vikt vid samverkan mellan olika organisationer och aktörer för att öka bygdens samhörighetskänsla. Projektet kombinerar på ett klokt sätt det övergripande målet att skapa ett gemensamt nyttjande av hembygdsföreningens område med ett konkret pilotprojekt med stor delaktighet från unga och som bidrar till nya fritidsaktiviteter i form av en båtplats med kanoter för dagsutflykter, guidade turer, kvällspaddling mm.
Finansiering: Projektstöd 209 260 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 103 069 kr