Gamla Grisslehamns hamn och brygga

Projektägare: Gamla Grisslehamns fiskehamnsförening

På Väddös havssida i höjd med Älmsta ligger Gamla Grisslehamn. Hamnområdet är ett gammalt fiskeläge och var utgångspunkt för postrodd till Åland förr i tiden. Idag används området som småbåtshamn och lokal fiskehamn och är även en attraktiv samlingspunkt för boende och besökare för bad och samkväm.

Roslagsleden passerar och hamnområdet är märkt som Smultronställe. Hamnen ligger intill Roslagsleden och besöks framförallt sommartid av vandrare och andra turister. Vidare finns en yrkesfiskare som nyttjar hamnen och som ska kunna bedriva sin verksamhet även fortsättningsvis. Härtill hålls här ett flertal andra aktiviteter, som allsångskvällar, de s.k. ”Kvitterkvällarna” i IOGT-NTO´s regi, slåtterdagar på hamnängen och fester i hamnens partytält m.m.

Projektet syftar till att säkra Gamla Grisslehamns bryggas fortlevnad som fritidsbåtshamn och samlingspunkt för boende och besökare samt att yrkesfiskaren fortsättningsvis ska kunna bedriva sin verksamhet i hamnen.

Projektnamn: Gamla Grisslehamns hamn och brygga
Sökande: Gamla Grisslehamns fiskehamnsförening u.p.a 716417-9785
Journalnummer: 2017-571
Insatsområde: En bra bygd att bo och verka i
Fond: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Bedömning: 210 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet är väl förankrat i bygden och bidrar till leaderområdets målsättningar genom att säkerställa en för bygden viktig samlingsplats och brygga. Bryggan är viktig som båthamn och knutpunkt för boende, en yrkesfiskare i området samt turister som går på Roslagsleden.
Beslut / Finansiering: Projektstöd 134 000 kr Övrigt offentligt stöd från LAG 66 000 kr Egen privat finansiering 300 000 kr.