Beredningskök

Projektägare: Handelsbolaget Skördat

Miljömässigt hållbart och närproducerad mat är idag på stark frammarsch. Ett kriterium för att intresset ska hålla i sig och fortsätta växa är dock att väsentligt fler småskaliga jordbruksnäringar etableras för att möta efterfrågan samt att dessa når långsiktig ekonomisk hållbarhet i sina verksamheter. Att etablera ett beredningskök och börja förädla de råvaror Skördat idag producerar ger mycket bättre förutsättningar då förädlade råvaror har mångdubbelt bättre hållbarhet.

Utmaningar inom småskalig odling är bl.a. att grödorna har kort hållbarhet, är starkt säsongsbundna, upptar förhållandevis stor volym i transport samt att kunderna är vana vid låga prisnivåer dikterade av stordrift utomlands. Att kunna förädla råvaror löser dessa problem. Hållbarheten ger också möjlighet att uppväga säsongsbundenheten och sälja specifika grödor utanför respektive skördeperiod, då annars många odlare säljer samma gröda. Transportvolymerna minskas drastiskt genom beredning och paketering. Erfarenheter ger också att kunder generellt är mer benägna att betala ett högre pris för lokalt producerade grödor om dessa är förädlade.

Genom att etablera en ekonomiskt hållbar och därmed långsiktig verksamhet bidrar Skördat samtidigt till att revitalisera jordbruksnäringen. Dels genom den egna verksamheten men också genom att visa andra att det är möjligt. Att dela med sig av erfarenheter är faktiskt en nyckel för framgång oavsett om man ger eller tar. I själva definitionen av småskaligt jordbruk ingår att de olika aktörerna inte är så mycket konkurrenter utan samarbetspartners som genom sina verksamheter hjälper varandra att nå större kundgrupper. Sett till ett större perspektiv där stabiliteten i vår omvärld är osäker – oavsett om det handlar om politik eller miljö – är lokalt producerad mat en nyckel för att skapa kommande generationers framtid.

Beredningsköket ska ge förutsättning för att bygga ut verksamheten både vad gäller försäljning och samverkan med andra aktörer. Genom att växa och skapa större lönsamhet ges i sin tur möjlighet till långsiktig samhällspåverkan.

Under 2019 kommer fokus läggas på grödor som testodlingarna visat har potential samt efterfrågan hos kunder. En nyckel för att nå ut till de boende är också att göra Skördat till ett varumärke som saluför hantverksmässigt förädlade grödor.

I den planerade produktionen ingår bland annat:

  • Tomater att förädlas till ex inlagda, torkade tomater eller ketchup.
  • Gurka, rödbetor och rädisor att läggas in.
  • Morötter, kål och broccoli att syras.
  • Lök, vitlök, kryddor och chili för smaksättning av produkter.

Projektnamn: Beredningskök
Stödmottagare: Handelsbolaget Skördat, 969779-1128
Journalnummer: 2019–2075
Insatsområde: Lokala livsmedel i samspel med marknader i närområdet
Fond: Europeiska landsbygdsfonden
Bedömning: 234
Motivering: Projektet bidrar till Leader Stockholmsbygds målsättningar som ökad lokal matproduktion och mer hållbar livsmedelsförsörjning genom att utveckla nya lokalproducerade produkter och tjänster i form av saftade, syltade, inlagda och torkade grödor samt uthyrning av beredningskök. Sökanden ingår redan idag i en lokal REKO-ring och har ett tydligt fokus på samarbete med andra aktörer i regionen.
Finansiering: Projektstöd (till företag) 60 174 kr, egen privat finansiering 25 789 kr

Projektet väntar på slutligt besked från Jordbruksverket