Akvaponik med kräftor

Projektägare: Bruney Entreprenör AB

Akvaponik är en etablerad men kommersiellt relativt ny odlingsmetod som ännu är ovanlig i Sverige. I en akvaponi (kretsloppsodling) kombineras fiskodling med växtodling. Man kan odla grönsaker med 95 % mindre vatten än vid konventionell odling och fiskarna producerar den näring som behövs vilket utesluter användning av konstgödsel. Användning av fossila bränslen minskar och det öppnar nya möjligheter att odla i stadsmiljö. Odlingarna är också mindre fysiskt krävande vilket gör det mer attraktivt för att locka en ny generation till odling.

Bruney Entreprenör AB söker stöd för att i liten skala utveckla ett resurssnålt akvaponiskt system där man ersätter fiskar med kräftor. Projektet är ett mellansteg inför fullskalig kommersiell odling för att testa systemet i större skala. Tanken är att akvaponin så småningom ska kunna användas av andra odlare, kommersiellt och på hushållsnivå och företaget har visioner att på sikt erbjuda en lokal mötesplats, arbetstillfällen för människor utanför arbetsmarknaden och att kunna bli kunskapsförmedlare kring akvaponi.  Man har kontakt med en närbelägen bygdegård som i sin caféverksamhet kan tänka sig att satsa på råvaror från akvaponin.


Motivering:
Projektet bidrar till Leader Stockholmsbygds målsättningar att främja utveckling av nya lokalproducerade produkter inom livsmedels-produktion genom att satsa på vidareutveckling av ett akvaponiskt system, dvs kretsloppsodling där växtodling kombineras med vanligtvis fiskodling. Sökanden vill ersätta fisk med kräftor vilket gör resultatet extra intressant för andra aktörer inom branschen. Sökanden beskriver också hur man vill arbeta med ökad samverkan med den lokala bygdegården, andra serveringar i närområdet och skolan samt att man vill undervisa intresserade odlare i denna teknik.

Projektnamn: Akvaponik med kräftor
Sökande: Bruney Entreprenör AB, 559103-3302
Journalnummer: 2018-4085
Insatsområde: Lokala livsmedel i samspel med marknader i närområdet
Fond: Europeiska havs- och fiskerifonden.
Bedömning: 220 poäng (avslagsnivå 200 p)
Finansiering: Projektstöd till företag 163 745 kr, Egen privat finansiering 163 745 kr.
Projektet väntar på slutligt besked från Jordbruksverket