LAG (Local Action Group)

Engagerade företrädare från ideell, privat och offentlig sektor samlas i LAG, Leader Stockholmsbygds styrelse. Deras gemensamma kompetens samt förankring i de lokala nätverken och grupperna är svår att överträffa och ger en unik insikt i områdets förutsättningar och behov. Fyra gånger om året träffas LAG för att diskutera inkomna ansökningar och bedöma vilka projekt som ska beviljas stöd samt att målen i utvecklingsstrategin uppnås genom projekten.

LAG, den lokala aktionsgruppen, består av 18 ordinarie ledamöter och 12 ersättare. I LAG finns en bred kompetens och goda kunskaper om insatsområdenas tematiska innehåll samt de olika fondernas speciella inriktning. Här samlas kommunala näringslivschefer, utvecklingsstrateger, yrkesfiskare, fiskevattenägare, besöksnäringsexperter, naturvårdare, restaurang- och hotellägare, lantbrukare, föreningsföreträdare från Hela Sverige ska leva, olika företagarföreningar, hembygdsföreningar mfl. LAG diskuterar och bedömer projekt utifrån en gemensam värdegrund, sin vetskap om den kraft som finns i lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. LAG:s sammansättning regleras genom föreningens stadgar.

Styrelsens sammansättning

Ordinarie ledamöter

Sune Fogelström
Ordförande
Privat sektor
sune@vahine.se
Mer information...

Boende på Möja i Stockholms skärgård, aktiv i företagarföreningen och andra organisationers arbete för en levande ö. Ledamot och sedan 2013 ordförande i först Leader Uross och nu efterträdaren Leader Stockholmsbygd.

Ordförande i Skärgårdarnas Riksförbund, SRF. Styrelsearbete och varit ordförande i Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation, SIKO.

Karin Almlöf
Ideell sektor
Ledamot i arbetsutskottet
Mer information...

Boende på Sandhamn, Värmdö kommun. Genom sitt lokala engagemang som boende, föreningsaktiv och företagsledare i glesbygd har hon aktivt tagit initiativ till lokala utvecklingsplaner samt kartläggning av behov, möjligheter och samarbetsformer för lokalt näringsliv. Som ambassadör för kvinnors företagande hos Tillväxtverket/för Nyföretagarcentrum arbetat med matchning mellan entreprenörer och etablerade företagare, förutsättningar för ett hållbart företagande och stärkt konkurrenskraft.

Driver företag i skärgården. Engagemang i lokala initiativ för destinationsutveckling, kompetens inom logistikkedjor, varuförsörjning och transporter i närområdet. Genom den lokala företagarföreningen som arbetar med bland annat inspiration av utvecklingsarbetet i Åre fått erfarenhet av lokala lösningar och nytänkande för omställning till hållbarhet.

Karin Broström
Ideell sektor
Ledamot i arbetsutskottet
Mer information...

Lantbrukare med ekologisk produktion av spannmål och föder upp ekologiska djur på gård utanför Norrtälje. Ordförande 2008-2013 i Leader Uross. Erfarenhet från engagemang som politiker, Hushållningssällskapet, Roslagsbro-Vätö LRF-avdelning.

Har ett förflutet som konsulent i Jordbrukare Ungdomens Förbund och 4H.

Torkel Andersson
Vice ordförande
Offentlig sektor

Mer information...

Utvecklingsstrateg Norrtälje kommun

Pia Nelson Önfelt
Privat sektor
Ledamot i arbetsutskottet
Mer information...

Bor på Dalarö, Haninge kommun. Projektledare inom Tillväxtverkets program för Hållbar Destinationsutveckling i Sverige, föreläsningar affärsutveckling på landsbygd. Utveckling av hållbar besöksnäring och hållbara mål för destinationer på landsbygden/skärgården. Destinationsutveckling Sandhamn och Dalarö, Projektledare Sveriges första Marina kulturreservat, kursledare Innovationsprogram för skärgårdsföretagare

 

Anders Jansson
Ideell sektor
Ledamot i arbetsutskottet
Mer information...

Bor på Björkö utanför Ornö. Yrkesfiskare och fiskodlare med lokal avsättning. Deltar i lokala föreningar för fastboendes intressen och ägande och förvaltning av lokaler, bryggor mm. Genom yrkesfiskets organisationer drivit marknadsförande åtgärder för inhemsk fisk och bidragit till försäljningsverksamhet. I fiskarförbundet genomfört olika projekt för att gynna fiskbestånden. Ordförande i föreningen Stockholms Fiskmarknad.

Representant för yrkesfiskare i samarbetsprojekt Säl & Skarv.

Gunilla Söderqvist
Ideell sektor

Mer information...

Bor på Nämdö. Deltog i uppstarten av Nämdö Fiber Ekonomisk förening och Nämdöskärgårdens Företagarförening, och är aktiv i respektive styrelse. Ansvarar ideellt för bemanning och skötsel av Nämdö bibliotek på uppdrag av Nämdö Hembygdsförening i samarbete med Värmdö kommun. Är vice ordförande i SIKO (Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation) och ansvarar för SIKO:s hemsida. Styrelseledamot i SKVVF (Svealands Kustvattenvårdsförbund) samt i Skärgårdens Trafikantförening på SIKO:s mandat (och ansvarar för STF:s hemsida).

Jobbar även i familjeföretaget med inriktning på sjötransporter, ponton- och bojutläggning samt markentreprenader mestadels i södra och mellersta skärgården.

Martin Rosén
Ideell sektor
Mer information...

Styrelseledamot i Visit Värmdö Ideell Förening. Arbetar i ett rederi verksamt i Stockholms skärgård där han ansvarar bland annat för personal, utbildning, miljö och kontakt med myndigheter.

Ulla-Britt Öhman
Ideell sektor
Mer information...

Bor på Muskö, har erfarenhet från service, butik, barnomsorg, fritidsverksamhet, skola, äldrevård, mötesplatser. Politiskt aktiv i kommunen, kommunens representant i Skärgårdsstiftelsen, regionala skärgårdsgruppen, 1:a vice ordf i äldrenämnden, ansvar för besöksnärings- och skärgårdsfrågor.

Driver sedan 30 år lantbruk med inriktning på lammproduktion och är KRAV sedan 6 år.

Lill Schierman
Privat sektor

Mer information...

Bor på Hjälmö. Bonde och naturvårdare på Skärgårdsstiftelsen och Hjälmö Lantbruk som är ett småskaligt skärgårdsjordbruk där kretslopp och naturvård är viktigaste faktorerna.

Erfarenhet som ungdomsledare, suttit i flera styrelser inom Hushållningssällskap, LRF, Hembygdsförening, Mellanskärgårdens intresseförening, Vi Unga där jag under några år var distrikts ordförande i Stockholm. Varit ordförande i En Skärgårdsprodukt. Driver eget företag mm

Ola Öberg
Privat sektor
Mer information...

Ola är fiskodlare på Ljusterö i Stockholms skärgård. Han är medlem och styrelseledamot i producentorganisationen De Recirkulerande Vattenbrukarna Sverige. Han är intresserad av att fler ges möjlighet att arbeta med produktion av vattenbruksprodukter i Sverige men tror inte att enbart ny teknik är svaret. För att fler arbetstillfällen skall bli verklighet behöver svenska konsumenter och framför allt offentlig upphandling ställa samma krav på spårbara produkter och hållbar produktion som ställs på svenska producenter.

Björn Wolrath
Privat sektor
Mer information...

Ordförandeskap Östra Svealands Fiskevattenägareförbund. Fiskevattenägare runt södra o östra Ingarö.

Åke Svedtilja
Privat sektor
Mer information...

Bor i Värmdö, verksam på Landsort som restaurang- och hotellägare. Över 20 års erfarenhet av turismnäringen inom hotell och restaurang.

Drivit ett EU-projekt i tio år som hette Vildrike, inriktning med matens hjälp få turister till norra Dalarna. Drivit utvecklingsprojekt inom matnäringen i Dalarna, startat mattävlingar, utvecklat restaurangskolan i Malung för en modernare matlagning.

Birgitta Söderberg
Offentlig sektor
Östhammars kommun
Mer information...

Bor på Gräsö i Östhammars kommun. Medverkar inom havs- och fiskerifonden.

Kristina Eineborg
Offentlig sektor
Österåker kommun
Mer information...

Näringslivs- och utvecklingsdirektör Österåker kommun

Sofia Brorsson
Offentlig sektor
Värmdö kommun
Mer information...

Näringslivschef Värmdö kommun

Jonas Karlsson
Offentlig sektor
Nynäshamns kommun
Mer information...

Näringslivschef

Erik Josephson
Offentlig sektor
Haninge kommun
Mer information...

Näringslivs- och landsbygdsutvecklare

Ersättare

Stefan Edelsvärd
Offentlig sektor
Östhammars kommun
Mer information...

Internationell samordnare

Marcus Iliev
Offentlig sektor
Norrtälje kommun
Mer information...

Näringslivsutvecklare

Ann-Catrin Skogström
Offentlig sektor
Österåker kommun
Mer information...

Näringslivsassistent

Patrik Stenberg
Offentlig sektor
Värmdö kommun
Mer information...

Översiktsplanerare

Janet Jonsson
Offentlig sektor
Nynäshamns kommun
Mer information...

Näringslivsutvecklare

Maria Fägersten
Offentlig sektor
Haninge kommun
Mer information...

Kommunalråd Haninge kommun

 

Clas-Håkan Jansson
Ideell sektor

Mer information...

Egenföretagare och skärgårdsbo, god lokalkännedom om Roslagens Skärgård och bygd. Uppväxt på ön Stomnarö som saknar offentliga landförbindelser.

Jan Runfors
Ideell sektor
 
Mer information...

Ordförande i Hela Sverige ska leva Stockholms län och ledamot i Hela Sverige ska levas styrelse.

Martin Rosén
 
Ideell sektor

Mer information...

Styrelseledamot i Visit Värmdö Ideell Förening. Arbetar i ett rederi verksamt i Stockholms skärgård där jag ansvarar bland annat för personal, utbildning, miljö och kontakt med myndigheter.

Rune Wikström
Privat sektor

Mer information...

Bor på Möja. Yrkesfiskare, egen produktion av fiskprodukter, driver restaurang på Möja, ledamot i styrgrupp för Eldrimner.

Qina Hermansson
Privat sektor
 
Mer information...

Bor på Ornö. Engagerat i olika föreningars verksamheter. Aktiv i bygdegårdsföreningen, Ornö museum, Ornö Fiber. Var med och startade Ornö turism- & eltaxikooperativ som kör taximoppe för att underlätta att ta sig mellan olika punkter på Ornö (15 km lång, 4 km bred).

På Ornö har hon producerat mat av vad skogen tillhandahåller (vildappelgelé, torkad svamp, örtteer) och sålt på julmarknad. Men de mer professionella erfarenheter hon har är från osttillverkning – fr a på en alp i Schweiz samt på olika mjölkproducerande gårdar och små mejerier i Australien och Nya Zeeland), men också från svenska gårdar. Medlem i Gårdsmejerister. Hon har också praktiserat vis Franzéns charkuterier utanför Örsundsbro, där hon gjort det mesta från att mata grisar till att stoppa korv.

Lasse Persson
Privat sektor

Mer information...

Erfarenhet från småföretagarperspektivet i glesbygd (Norrbotten) sedan barnsben; Arbetat med företagskreditgivning på Länssparbanken Norrbotten i Luleå och med revision på Bohlins Revisionsbyrå i Luleå, vilka båda innefattade små- och medelstora företag. Har dessutom varit egen-företagare under 10 års tid med bla lönsamhetsutvecklingsprogram och utbildning i ekonomi för småföretagare samt lärare på IHM Business School.

Arbetar nu som Admin Direct. Har seglat varje sommar 4-6 veckor i Stockholms skärgård sedan 80-talet.