Kallelse årsmöte 2020

Styrelsen för Föreningen Leader Stockholmsbygd kallar härmed medlemmar och partnerskapet till virtuellt årsmöte Med anledning av Corona-virusets framfart har vi tagit beslutet att hålla årsmötet virtuellt med länk via Zoom. Plats: Virtuellt via ZOOM  Tid: 27 maj 2020...

Covid-19 och lokalt ledd utveckling

Med anledning av coronavirusets spridning i Sverige och världen förändras allas vår vardag. Vikten av samverkan och lokalt ledd utveckling blir än mer tydlig och från Leader Stockholmsbygds sida har vi sammanställt information och tips kring hur ni som driver...

ÅRSMÖTET flyttas till 27/5

Leader Stockholmsbygd har nu bestämt sig för att flytta fram årsmötet till den 27 maj. Förhoppningen är att kunna träffas för ett fysiskt möte, men vi avvaktar utvecklingen avs. Coronavirusets framfart och återkommer senare med kallelse och information om...