LAG (styrelsens) beslutsmöten

LAG (styrelsen) har i snitt fyra beslutsmöten per år.

Inför varje beslutsmöte träffas en beredningsgrupp som granskar och diskuterar ansökningarna och återkoppla via leaderkontoret till sökanden om något behöver kompletteras. Beredningsgruppsmötena ligger 3-4 veckor innan beslutsmöte.

Fullständiga ansökningar krävs ca 4-5 veckor innan LAG:s beslutsmöten. Ta kontakt med leaderkontoret innan du skriver en ansökan! Läs vidare under Att söka stöd för mer information.

2020

  • 10 mars
  • 22 april Mötet inställt
  • 27 maj
  • 17 juni
  • november