Styrelsen för Föreningen Leader Stockholmsbygd kallar härmed
medlemmar och partnerskapet till virtuellt årsmöte

Med anledning av Corona-virusets framfart har vi tagit beslutet att hålla årsmötet virtuellt med länk via Zoom.

Plats: Virtuellt via ZOOM  Tid: 27 maj 2020 kl 18

För att delta behöver Du; en dator som är ansluten till internet, med kamera, högtalare och mikrofon. Även en smartphone eller en surfplatta som är ansluten till internet fungerar.

Handlingar till årsmötet

Dagordning

Årsredovisning 2019

Valberedningens förslag

Utöver de formella dagordningspunkterna kommer vi ge en överblick över projekt som beviljats resp. genomförts under det senaste verksamhetsåret, samt information om vad vi vet om kommande programperiod.

Anmälan

Kallelse har skickats via mail till samtliga medlemmar och i mailet finns länk till mötet. För att ha kontroll över att det bara är medlemmar, ombud och övriga behöriga personer som kan delta på mötet vill vi inte lägga ut länken till zoom-mötet här på hemsidan. Kontakta oss om du vill delta, alla boende och verksamma inom leaderområdet har närvaro- och yttranderätt på föreningsstämman, dock ej rösträtt. För mer info se stadgarna.