Leader Stockholmsbygd har nu bestämt sig för att flytta fram årsmötet till den 27 maj. Förhoppningen är att kunna träffas för ett fysiskt möte, men vi avvaktar utvecklingen avs. Coronavirusets framfart och återkommer senare med kallelse och information om mötesform.