Nyheter från årsmötet

Kvällen den 7 maj genomfördes Leaderföreningens årsmöte på Österåkers kommun med Leaderinfo och årsmötesförhandlingar.

Leaders verksamhetsledare informerade om de projekt som hade beviljats under 2017, lite kort om några slutredovisade projekt och hur mycket pengar som fanns kvar att söka och inom vilka temaområden.

Det finns en del medel kvar för projekt inom besöksnäringen, lokal mat och miljö/omställning.

Årsmötesförhandlingarna gick smidigt och besluten följde valberedningens och revisorernas förslag. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet. Årsmötesprotokoll 2018

Det var två ledamöter och fyra ersättare som lämnade styrelsen/LAG och två ledamöter som lämnade valberedningen i samband med årsmötet.

Vi tackar de som nu lämnat sina uppdrag:
Pascale Lacroix, Nynäshamn, ledamot för ideell sektor
Sofie Sundberg, Ljusterö, ledamot för privat sektor
Claudia Dillmann, Norrtälje, ersättare för ideell sektor
Lars-Olof Landin, Dalarö, ersättare för privat sektor
Thomas Wrande, Dalarö, ersättare för privat sektor
Ulla-Britt Öhman, ersättare för offentlig sektor (Haninge kommun)
Jan Runfors, sammankallande i valberedningen
Gunilla Söderqvist, ledamot i valberedningen

Vi välkomnar de som nu påbörjar sitt nya uppdrag:
Gunilla Söderqvist, ledamot för ideell sektor, Nämdö
Ulla-Britt Öhman, ledamot för ideell sektor, Haninge
Björn Wolrath, ledamot för privat sektor, ordförande Östra Svealands Fiskevattenägareförbund
Jonas Karlsson, ledamot för offentlig sektor (Nynäshamns kommun)
Pascale Lacroix, ersättare för ideell sektor, Nynäshamn
Jan Runfors, ersättare för ideell sektor, aktiv inom bl.a. Hela Sverige ska leva
Maria Nilsson, ersättare för privat sektor, Österåker/Nämdö
Qina Hermansson, ersättare för privat sektor, Ornö
Ann-Catrin Skogström, ersättare för offentlig sektor, Österåkers kommun
Göran Svensson, ersättare för offentlig sektor, Haninge kommun

Vi vill även tacka för mycket gott värdskap från Österåkers kommun där vi höll vårt årsmöte och för mötesordförande Bror Janssons engagemang och väl genomfört möte