Utegym på Blidö beviljad!

Blidö IF sökte stöd för att komplettera sina nuvarande anläggningar för fotboll, gymnastik och boule med en bana med utegymredskap. Det är många som har efterfrågad en utökad motionsanläggning och föreningen menar att en sådan anläggning också kommer att locka nya utövare som idag inte brukar idrottsplatsen.

Anläggningen skall kunna vara en del i ett större evenemang varje år som satsning på motion och friskvård.  Investeringen består i ett utegym i trä med till en början fem redskap (marklyft, chins räcke, knäböj, dips och rygglyft)

Leader Stockholmsbygds motivering: Projektet är välförankrat och utgår ifrån en enkät som visade Blidö IF med idrottsplatsen som en viktig aktör och att en majoritet önskade en gymanläggning. Projektgruppen samlar relevant kompetens och har kapacitet att genomföra insatsen som kommer att skapa nya fritidsaktiviteter och därmed ökad service åt invånarna på Blidö med omnejd.