Projekt på Landsort godkänt!

Idag kom beslut från Jordbruksverket gällande Leader Stockholmsbygds LAG-beslut att prioritera projekt KIKA på Landsort. Det långsiktiga målet är att bygga upp ett lärande upplevelsecentrum för den maritima miljön och det maritima arvet. Det nu beviljade Leaderprojektet syftar till att ta de resterande steg som behövs för att kunna sätta spaden i marken, dvs en faktisk byggstart som förväntas ske hösten 2017.

Projektet har en femtonårig förhistoria i arbetet för skärgårdssamhället Landsort, genom att utveckla besöksnäringen baserat på det maritima arvet på och kring Landsort. Målgrupper är turister, skolor och forskare. Perspektivet är Östersjön, den maritima miljön och det maritima arvet. Anläggningen KIKA är en reception, till besök på och kring Landsort, till perspektiv mot Östersjön och andra orter, händelser och skeenden runt Östersjön.

Leaderprojektet omfattar nätverksarbete och dialoger för att finna den slutliga finansieringen där det behövs ett professionellt material för att åskådliggöra idén och värdena, beskriva förutsättningar och koncept samt konkretisera genomförandets innehåll och former. Projektledaren ska driva projektet framåt genom att hålla ett nätverk av tiotalet organisationer och trettiotalet personer löpande och aktivt medverkande i processen. Det kräver information och förankring hos berörda personer och institutioner samt styrning och ordning i processen framåt. Här ingår även förberedelse av verksamhetens framtida struktur, liksom att leda och koordinera de finansiella processerna.

Leader Stockholmsbygds motivering: Projektet är nytänkande och unikt och vågar satsa högt utan att vara orealistiskt då projektägaren under lång tid och med bra lokal förankring har verkat för utveckling av Landsort avseende service, tillgänglighet och infrastruktur. Fler besökare som kommer utanför högsäsong (t.ex. skolor) kommer att bidra till ett lönsamt lokalt näringsliv året runt med förbättrad service och långsiktigt bättre möjligheter för fast boende som följd.