Årsmöten 2016

Den 25 maj är det dags för två årsmöten. Årsmötena kommer att hållas på Haninge kommun, Rudsjöterrassen 2, Handen.

Kl 18:00 Leader Uross inbjuder till sitt sista årsmöte då styrelsen lägger fram sitt förslag till medlemmarna att upplösa föreningen.

Föreningen Leader Uross har under åren 2009 – 2015 arbetat inom ramen för EU:s landsbygdsprogram 2007 – 2013. Verksamheten slutredovisades den 10 september 2015 till ansvarig myndighet, Länsstyrelsen i Stockholms län. Slutredovisningen godkändes. Samtliga anställningar på leaderkontoret upphörde den 31 december 2015.
Dagordning inkl. bilagor
Verksamhetsberättelse
Årsredovisning