Kallelse till årsmöte

Årsmöte med Föreningen Leader Stockholmsbygd

Datum: 11 maj 2017
Tid: 18:00 – ca 20:00
Plats: Värmdösalen, kommunhuset, Skogsbovägen 9, Gustavsberg

Dagordning 
Årsredovisning inkl. verksamhetsberättelse
Valberedningens förslag

Alla boende och verksamma inom området har närvaro- och yttranderätt på föreningsstämman, dock ej rösträtt. För mer info se stadgarna

Vi bjuder på enkel förtäring, anmäl därför gärna om du kommer, maila info[at]leaderstockholmsbygd.se

H J Ä R T L I G T  V Ä L K O M N A !